http://www.htmltemplates.net

Wat oude familie Maat foto's..


Douwe Jans Maat (1830-1913)

Douwe Jans Maat (1830-1913)


Jentje Timmer

Jentje Timmer


Trouwfoto Jan Maat en Hendrikje Huisman (10-02-1939)

Trouwfoto Jan Maat en Hendrikje Huisman (10-02-1939)


Hendrikje Huisman: jaren 50

Hendrikje Huisman: jaren 50


Jan Maat: 1936 in het leger

Jan Maat: 1936 in het leger


Groepsfoto kinderen Maat begin jaren 50

Groepsfoto kinderen Maat begin jaren 50


Jan Maat en Alie Boer (1993)

Jan Maat en Alie Boer (1993)


Familie Maat anno 2004

Familie Maat anno 2004


Familie Maat anno 2006

Familie Maat anno 2006